ส่วนลดพิเศษ FM 98.00 Happy Time 5%

สำหรับลูกค้าที่ฟังมาจากคลื่นวิทยุ FM 98.00  Happy Time  รับไปเลยส่วนพิเศษ 5% (เฉพาะรายการอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่มและโปรโมชั่นอื่น ๆ) 

© 2019 All right reserved. ThinkBox Cafe.