เปิดให้บริการทานที่ร้าน แบบโซนนั่งส่วนตัว "Private Box" ให้นั่งแยกเฉพาะโต๊ะ 1 Box : ลูกค้า 1 กลุ่ม เท่านั้น!!

เปิดให้บริการทานที่ร้าน แบบโซนนั่งส่วนตัว "Private Box" ให้นั่งแยกเฉพาะโต๊ะ 1 Box : ลูกค้า 1 กลุ่ม เท่านั้น!!

© 2019 All right reserved. ThinkBox Cafe.