ห้อง VIP ส่วนตัว

มี 2 ขนาด ; เล็ก(ไม่เกิน15ท่าน), ใหญ่(ไม่เกิน30ท่าน)

© 2019 All right reserved. ThinkBox Cafe.